Virágterápia Blog

Virágterápia Blog

2018. január 21., vasárnap 17:22

Igazság

“Nagy cselekedetre szántad el magad.

Elhatároztad, hogy kimondod azt, amit megismertél.

Világgá akarod kiáltani életed titkos, legbensőbb meggyőződését.

Odaállsz az emberek elé és így határoztál – kimondod, végre az igazat.

Vállalod a harcot, eldobod gúnyád, házad, otthonod. Igen, elszántad magad, hogy minden következménnyel világ elé állsz és kimondod az igazat.
Mindez nagyon szép.

Ez az ember dolga a földön, ez igazi feladata.

Csak egyről ne feledkezz meg soha: a világ rettenetes torzító tükör is.

Olyan, mint azok a görbe tükrök a panoptikumban, melyek a magas embert törpének, a kövéret keszeg éhenkórásznak mutatják.

Nem számíthatsz arra, hogy akad egyetlen ember is a világban, aki szavad, cselekedeted pontosan úgy érti majd meg, úgy fogja fel és magyarázza, ahogyan te elgondoltad.

Mindig csak te tudod, mit akartál igazán; a világ mindig annyit ért és lát csak szándékodból, amit az emberi értelem rejtélyes torzító tükre felfog és visszatükröz.

Ezért ne jajongj soha: „Nem értettek meg! Milyen gonoszak!”

Mindig csak ezt mondjad: „Én ezt és ezt akarom, de a világ így és így értette.”

Mert ez az igazság.”

 

Márai Sándor

2018. január 08., hétfő 13:38

Márai

Mindig messze keresik valahol az Istent, a nagy dolgokban, mintegy távcsővel és nagyítóval, a csillagok, felhők és végtelenségek között.

De én már tudom, hogy biztosabban megtalálom Őt az egészen kis dolgokban, a véletlenekben, a jelentéktelenségben, azokban a pillanatokban, mikor csodálkozva pillantunk fel, valamit értünk, amit az elébb, az élet sivatagjai és szakadékai között vándorolva, nem értettünk.


Ez a pillanat, mikor egyszerű és világos lesz valami, ami az elébb homályos és érthetetlen volt, ez a pillanat, mikor fölénk hajol Isten.

Hiszek benne? Néha azt hiszem, csaknem frivolitás és túlbuzgalom hinni benne.

Több és más Ő annál, semhogy hitem vagy tagadásom eldöntené kettőnk viszonyát.

 


(Márai Sándor: A négy évszak)

2018. január 02., kedd 15:29

Pszichológia

Ha valaki nem akarja érezni az érzéseit, akkor a testét fogja érezni. Ha nem akarom érezni azt, hogy mérges vagyok, akkor valamim fájni fog.

Ha nem akarom érezni, hogy szomorú vagyok, ha nem akarok sírni, akkor beteg leszek.

Rengeteg betegség s fájdalom azért keletkezik, mert nem akarjuk érezni az érzéseinket!

Ha van egy pont a pszichénkben, ahol valami baj van, akkor megbolondulhatunk a testünkben vagy megbolondulhatunk a lelkünkben.

Nagyon sokan inkább a testünkben bolondulunk meg, mint a lelkünkben. A mi társadalmunkban kevésbé szégyenítik meg az embereket, ha a testükkel van valami baj, mint akkor, ha a lelkükkel.

 

Feldmár András

 
2017. december 31., vasárnap 11:22

BUÉK

2017. december 27., szerda 12:23

Öröm

"Az öröm további örömöket vonz.

A boldogság több boldogságot.

A békesség több békét.

A hála több hálát.

A jóság több jóságot.

A szeretet több szeretetet.

Ez belső munka.

Nem kell mást tenned világod megváltoztatásához, mint hogy megváltoztatod, amit odabent érzel."

 

(Rhonda Byrne)

2017. december 23., szombat 12:24

Teréz anya

TERÉZ ANYA 8 "PARANCSOLATA"

1. Amit évek hosszú során felépítettél, egy másodperc alatt romba dőlhet. Ne törődj vele! Te csak építs.
2. Ha valakinek segítesz, az emberek haragudni fognak rád.
Ne törődj vele! Te csak segíts annak, akinek szüksége van rá!
3. Minden tőled telhetőt tégy meg a világért! Ezért rúgást kapsz cserébe.
Ne törődj vele! Te csak tedd, ami tőled telik!
4. Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik.
Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!
5. A becsületesség, a tisztesség és az igazmondás támadhatóvá tesz.
Ne törődj vele! Te csak légy becsületes, tisztességes és őszinte!
6. Az ember ésszerűtlenül gondolkodik, helytelenül cselekszik és önző.
Ne törődj vele! Te csak szeresd felebarátodat!
7. Ha jót teszel, azt mások úgy tekintik majd, hogy hátsó szándék vezet.
Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!
8. Ha céljaid vezérelnek, hamis barátaid és igaz ellenségeid lesznek.
Ne törődj vele! Te csak kövesd céljaidat!

2017. december 14., csütörtök 10:42

Kísértés

A kísértésről

Mindig, mikor megérkezik és szól hozzád a kísértés, mely barátság, szenvedélyt, bizalmasságot, kötést ígér,tudjad:az anyag, melyből az ilyen kötés készül, romlandó, mert emberi anyag.

Ami ma eskü, holnap nyűg, ami ma szenvedély és vágy, holnap érthetetlen és torz emlék, ami ma hűség, holnap szomorú kötelesség.

Hasztalan mosolyog, ígér, reménykedik a kísértés.Hasztalan él halálig szívedben a vágy, teljesen és bizalommal megosztani az élet magányát valakivel.

Nincs módod erre, mert ember vagy.

Mindig tudjad ezt.

 

Márai Sándor

2017. december 11., hétfő 09:30

Szepes Mária

"Képzeld azt az embert magad elé, akivel konfliktusod van, és most gyorsan cserélj vele helyet, személyiséget, és nézz magadra az ő szemével, hogy hogy lát téged.

Akkor meg fogod érteni.

Egyrészt felismered benne azokat a pontokat, amelyekkel úgy ütköztél - esetleg akaratlanul, esetleg pont azzal, amivel különb vagy benne és őneki kisebbrendűségi érzete és irigysége van és gyötrelme emiatt, mert csúnya, vagy tehetségtelen, és te vagy több -, meg fogod érteni.

Megsajnálod érte, ha szeretni nem is tudod, hogy miért tette ezt.

Mert kicsi, kevés, nyomorult és elaljasult, és milyen rossz, hogy még mi előtt áll ezért."

 

Szepes Mária

2017. december 11., hétfő 09:05

Szepes Mária

"Képzeld azt az embert magad elé, akivel konfliktusod van, és most gyorsan cserélj vele helyet, személyiséget, és nézz magadra az ő szemével, hogy hogy lát téged.

Akkor meg fogod érteni.

Egyrészt felismered benne azokat a pontokat, amelyekkel úgy ütköztél - esetleg akaratlanul, esetleg pont azzal, amivel különb vagy benne és őneki kisebbrendűségi érzete és irigysége van és gyötrelme emiatt, mert csúnya, vagy tehetségtelen, és te vagy több -, meg fogod érteni.

Megsajnálod érte, ha szeretni nem is tudod, hogy miért tette ezt.

Mert kicsi, kevés, nyomorult és elaljasult, és milyen rossz, hogy még mi előtt áll ezért."

 

Szepes Mária

2017. december 09., szombat 11:42

Márai

Mintha kihűlt volna az öröm a földön.

Néha, pillanatokra, parázslik még valahol.

Az ember lelke mélyén él az emlék valamilyen derűs, napfényes, játékos világról, ahol a kötelesség szórakozás is, az erőfeszítés kellemes és értelmes...

Nézd meg az arcokat!

Amerre jársz, a világban, a kis és nagy közösségeken belül, mennyire feldúltak az arcok, milyen gyanakvók, mennyi feszültség, feloldatlan bizalmatlanság, görcsös ellenkezés az arcvonásokban!

Ez mind a magány feszültsége.

Ezt a magányt lehet magyarázni, s mindegyik magyarázat felel a kérdésre, s egyik sem tudja igazán megnevezni az okot...

És mentől mesterségesebb közösségeket építenek föl az emberek világán belül politikusok és próféták, mentől kényszeredettebben nevelik a közösségi érzésre már a gyermekeket is ez új világban, annál irdatlanabb a lelkekben ez a magány.

Nem hiszed?

Én tudom.

S nem fáradok el beszélni erről.

Ha olyan mesterségem lenne, amely módot ad, hogy beszélhessek az emberekhez... tudod, pap vagy művész, író... könyörögnék nekik, lelkesíteném őket, hogy térjenek meg az örömhöz.

Felejtsék el a magányt, oldják fel.

Talán nemcsak ábránd ez.

2017. december 07., csütörtök 12:14

Márai Sándor

,,Vannak egészségesek és betegek, szegények és gazdagok, mióta világ a világ. 
Lehet enyhíteni a szegénységet, lehet arányosítani az elosztást, lehet fékezni az önzést, a nyerészkedést és a kapzsiságot, de nem lehet a tehetségtelenekből lángeszű embereket nevelni, nem lehet a botfülűeket megtanítani arra, hogy isteni muzsika is van az emberi lélekben, nem lehet a kapzsiakat, a két pofára zabáló hörcsögöket nagylelkűségre szoktatni."

 

Márai Sándor

2017. július 24., hétfő 17:18

Pszi­cho­szo­ma­ti­kai sza­bály


Az első pszi­cho­szo­ma­ti­kai sza­bály az, hogy ha valaki nem akarja érezni az érzé­seit, akkor a tes­tét fogja érezni. Ha nem aka­rom érezni, hogy mér­ges vagyok, akkor valamim fájni fog. Ha nem aka­rom érezni, hogy szo­morú vagyok, ha nem aka­rok sírni, akkor valamim fájni fog vagy beteg leszek. Tehát ren­ge­teg beteg­ség és fáj­da­lom azért kelet­ke­zik, mert nem akar­juk érezni az érzé­se­in­ket. Ha van egy pont a pszi­chénk­ben, ahol valami baj van, akkor meg­bo­lon­dul­ha­tunk a tesünk­ben vagy meg­bo­lon­dul­ha­tunk a lel­künk­ben. Nagyon sokan inkább a tes­tük­ben bolon­dul­nak meg, mint a lelkükben.”

Feldmár And­rás

ilyenkor jól jön egy kis virágkeverék, hívjon, ha segíthetek :-)

2017. július 24., hétfő 17:17

Harmóniára való vágyás...


Minden ember arra vágyik, hogy harmóniában éljen. Ha a személyiség a lélekkel összhangban cselekedne, úgy az ember teljes harmóniában élne. Ott, ahol nincs meg ez az összhang, zavar, súrlódás,energiaveszteség uralkodik. Ez eleinte negatív lelkiállapotként, később betegségekre való hajlamban, majd a megbetegedésben mutatkozik meg.


Bizonyos magasabb rendbe tartozó , vadon növő virágok, bokrok és fák
magas frekvenciájuk révén rendelkeznek azzal az erővel, h növeljék emberi rezgéseinket.
A szép zenéhez hasonlóan képesek egész személyiségünket felemelni és közelebb hozni minket lelkünkhöz.
Ezáltal békességgel ajándékoznak meg, és megszabadítanak a szenvedéseinktől.
Nem azzal gyógyítanak, hogy a betegséget közvetlenül megtámadják, hanem azzal, h felsőbb énünk harmonikus rezgésével árasztják el testünket.


Ezáltal a betegség elolvad, mint a hó a nap sugaraitól.

2017. július 24., hétfő 17:17

Tényleg meg akarsz gyógyulni?


Sokan közülünk ellenállnak a megváltozásnak, majdhogynem megszeretjük a szenvedésünket, és titkos élvezettel merülünk el boldogtalanságunkban. Vonakodunk felismerni, hogy lelki egyensúlyunk megbomlott, ragaszkodunk hozzá, hogy a betegség tisztán fizikai jellegű, és nem akarunk semmit, ami belezavar személyiségünkbe. Az EGO nagyon erősen dolgozik azon, hogy megvédje saját kis birodalmát. Ahogy a szólás mondja: Leviheted a lovat itatni, de arra nem tudod rávenni, hogy igyon is - semmi sem fog történni, ha "nem veszed be a gyógyszert". A gyógyítás bármely formájánál fontos, hogy a beteg akarja állapotának változását, az ő közreműködése nélkül nem következhet be a gyógyulás.

2017. július 24., hétfő 17:16

Ha úgy érzi, eljött az ideje


Ha úgy érzi, eljött az ideje, hogy változtasson az életén, ha elege van önmagából, a félelmeiből, az egy helyben toporgásból, ha szeretne kilépni egy kapcsolatból, ha szeretne újra hinni önmagában, ha midig fáradt és rosszkedvű, ha már nem tud örülni a dolgoknak, ha kicsúszott a lába alól a talaj, ha pánikbeteg...és még sorolhatnám... Hívjon, bátran, egy kis beszélgetés egy virágkeverék, s megoldódnak a dolgai ! :-)


A karácsony a béke, a szeretet és a megemlékezés ünnepe. Ezeket a napokat mindenki igyekszik a szeretteivel tölteni. Vannak családok, akik csak ilyenkor jönnek össze. Ugyanakkor ilyenkor érzékenyebbek is vagyunk. A megfelelni akarás, készülődés miatti kimerültség, összejövetelek miatti szorongás  szeretteink hiánya, vagy a most már szép múlt elvesztése ilyenkor még fájdalmasabb, még elszomorítóbb,  mint az év többi időszakában. A máskor könnyen kezelhető problémák egyszerre hatalmasak lesznek. Ezt az állapotot erősíti a téli, hideg időjárás is. Ha ezeket a problémákat nem tudjuk leküzdeni könnyen karácsonyi depresszióba eshetünk. Bár vitáznak róla, mégis a néphiedelem úgy tartja, hogy ilyenkor ugrásszerűen megemelkedik az öngyilkosságok száma.

Ne hagyjuk, hogy győzzön a karácsonyi depresszió!

Ha segítségre van szüksége és természetes úton gyógyulna, én a virágterápia segítségével segítek. Leülünk, beszélgetünk, majd elkészítek önnek virágcseppekből egy keveréket, ami teljesen személyre szabott. Ennek hatására csökkenthetők, sőt meg is szüntethetők a depresszió tünetei, minek hatására mosolyogva, és szeretettel tekinthet eme csodálatos ünnepre!

2017. július 24., hétfő 17:15

Edward Bach


Edward Bach általános orvos, képzett sebész és elismert orvoskutató volt. Ilyen háttérrel elkerülhetetlen volt, hogy elsősorban a negatív állapotok , a tünetek enyhítésére összpontosítson egy-egy betegség kezelésénél.
A leromlott egészségi állapotban mindaddig nem állhat be javulás, amíg rá nem hangolódunk a felsőbb csakráinkra, vagyis ahogy Bach írta, erényeinkre.
A bennünket létrehozó és éltető energia a legtisztább univerzális energiából származik. Amíg ez az éltető energia szabadon áramlik a testünkben, jó egészségnek örvendünk. Amikor azonban az energiaáramlás akadályokba ütközik, testünk megbetegszik, és fokozatosan elhal.
Az emberi tudat a legmagasabb univerzális tudatból ered...

2017. július 24., hétfő 17:15

A csakrák és a virágcseppek


Negatív érzelmi állapotaink beleavatkoznak a tudat szabad áramlásába. A Bach virágeszenciák segítenek abban, hogy saját rezgésünket egy magasabb szintre emeljük, és ezáltal tudatunk is visszanyerje pozitív egyensúlyi állapotát.
Az eszenciák eltávolítják a negatív érzelmek által gördített akadályokat, így az éltető energia megint szabadon áramolhat, visszaállítva a teljes testi egészséget.

2017. július 24., hétfő 17:14

Békaliliom

 

A lényünk forrásához való kapcsolódás hiánya a magány és az egyedüllét érzésében ölt testet. Ennek következtében elzárkózunk másoktól és ezzel egy időben elfordulunk magunktól is.
Magunkon kívül keressük a tiszta energia forrását: vagy másoktól próbáljuk elszívni, vagy kapkodva keressük a tudás és a bölcsesség külső forrását.
A válasz azonban bennünk rejlik, és ha elcsendesítjük elménket, vagy meditálunk, akkor újra meg tudjuk teremteni a kapcsolatot saját igazságunkkal, életutunkkal, és lényünk univerzális részével.
A Békaliliom a Bach virágterápiában segít abban, hogy mindenki iránt szeretetet tápláljunk, megközelíthetőbbek legyünk, és meglágyuljon merev természetünk.
Egész csakrarendszerünkben kitisztítja a blokkokat, utat engedve az alsóbb energiák újjászületésének, hogy folytatni tudják küldetésüket, vagyis a felfelé emelkedést a fizikai szinttől a spirituális szint felé.

2017. július 24., hétfő 17:14

Virágcseppek


A Bach virágcseppek segítenek

1. lelki terhek esetén; ha rosszul érzi magát, nehezére esik kifejezni, milyen kedve van
2. testi panaszok esetén; ha akut, vagy krónikus testi tünetekben szenvedünk. A testi panaszok gyakran a pszichikai terhek , illetve a negatív hangulatváltozás következményei. Így például gyomor-vagy bélpanaszok jelentkezhetnek, ha sokszor aggódunk, vagy állandóan idegeskedünk. Ilyen
esetekben a virágeszencia mérsékli a testi tüneteket. Ez azonban csak addig működik, ameddig funkcionális zavarok állnak fenn, és nincsenek súlyos szervi elváltozások
3. betegségek megelőzésében; az immunrendszerünk képes megértetni magát a pszichénkkel, és reagál a kedélyállapotunkra, így a pozitív gondolatok és érzések fokozzák az ellenálló erőnket, míg a negatívok gyengítik
4. a személyes továbbfejlődésben; ebben az esetben tisztában kell lennünk lényünk alapvonásaival, csak ekkor van esélyünk megszüntetni a fennálló negatív viselkedésmintákat és kedélyállapotainkat


Akire bármelyik dolog ráillik, hívjon, hogy segíthessek összeállítani a megfelelő keveréket :-)

2017. július 24., hétfő 17:13

Betegségek eredete


Minden betegség mögött a félelmeink, aggodalmaink,
kapzsiságunk, vágyaink és ellenszenveink állnak. Ezeket kell
megkeresni és meggyógyítani magunkban, ezáltal
szabadulhatunk meg a betegségtől, amitől szenvedünk.
A virágcseppek meggyógyítják félelmeinket,
aggodalmainkat, gondjainkat, hiányosságainkat és hibáinkat,
ezért ezekre kell a hangsúlyt helyezni, és ekkor fog a betegség,
akármi legyen is az, elhagyni minket.
Az elme a legkényesebb és legérzékenyebb része az
embernek, a testnél sokkal pontosabban mutatja a betegség
kezdetét és lefolyását, így tehát a gondolatok azok, amelyek
meghatározzák a gyógyuláshoz szükséges szert vagy szereket.
Betegség esetén a kedélyállapot megváltozik a
hétköznapi életéhez képest, így a jó megfigyelők képesek az
ilyen változás érzékelésével a betegséget észlelni hamarabb,
nemritkán sokkal hamarabb, mielőtt a tünetek jelentkeznének.

Hívjon, ha segíthetek :-)

2017. július 24., hétfő 17:13

Szívcsakra

 

 

A szívcsakra a szeretet és az együttérzés minőségét hordozza. Ahogy a szeretet képes mindent és mindenkit megváltoztatni, úgy képes ez a csakra a lefelé áramló mentális és spirituális energiát egy kézzelfoghatóbb, fizikai energiává alakítani.
Ez a folyamat felszínre hozza a minden iránt érzett szívből jövő szeretetet, az elkötelezettség és a kiteljesedés érzését.
Összekapcsol minket legbelsőbb vágyainkkal, a melegség, a spontaneitás és a nyitottság érzéseivel.
Felmerül a magunkban való kételkedés, a harag és a gyanakvás érzése, és feszültség alakul ki a testi és a szellemi sík között.

2017. július 24., hétfő 17:13

A boldogság titka

 

 

Minden ember arra vágyik, hogy harmóniában éljen.
Ha a személyiség a lélekkel összhangban cselekedne, úgy az ember teljes harmóniában élne.
Ott, ahol nincs meg ez az összhang, zavar, súrlódás, energiaveszteség uralkodik.
Ez eleinte negatív lelkiállapotként, később betegségekre való hajlamban, majd a megbetegedésben mutatkozik meg.
Bizonyos magasabb rendbe tartozó , vadon növő virágok, bokrok és fák magas frekvenciájuk révén rendelkeznek azzal az erővel,
hogy növeljék emberi rezgéseinket.
A szép zenéhez hasonlóan képesek egész személyiségünket felemelni, és közelebb hozni minket lelkünkhöz.
Ezáltal békességgel ajándékoznak meg, és megszabadítanak a szenvedéseinktől.
Nem azzal gyógyítanak, hogy a betegséget közvetlenül megtámadják, hanem azzal, hogy felsőbb énünk harmonikus rezgésével árasztják el testünket.
Így a betegség elolvad, mint a hó a nap sugaraitól.

2017. július 24., hétfő 17:12

A gyógyulás fokozatai


A gyógyulásnak hét fokozata van
- a békesség
- a remény
- az öröm
- a hit
- a bizonyosság
- a bölcsesség
- és a szeretet.

Ha a beteget csak egyszer is eltölti a szeretet- nem az önszeretet, hanem az Univerzális Szeretet-, akkor hátat fordított annak, amit betegségnek nevezünk.

2017. július 24., hétfő 17:11

Betegségek valódi okai

 

 

A betegségek valódi okai:
- a korlátozottság,
- a félelem,
- a nyugtalanság,
- a döntésképtelenség,
- a közöny,
- a gyengeség,
- a kételkedés,
- a fanatizmus,
- a tudatlanság,
- a türelmetlenség,
- a rémület
- és a szomorúság.

Ha engedjük, ezek az akadályok megjelennek testünkben is, s végül ez vezet ahhoz, amit betegségnek hívunk.
Mivel a valódi okokat nem értjük meg, a kialakult diszharmóniát külső befolyásoknak, baktériumoknak, hidegnek, melegnek tulajdonítjuk, és izületi gyulladásnak, ráknak, asztmának, stb nevezzük el, azt gondolva, hogy a betegség a fizikai testben gyökerezik.

2017. július 24., hétfő 17:10

Ha eljött az idő


Ha úgy érzi, eljött az ideje, hogy változtasson az életén, ha elege van önmagából, a félelmeiből, az egy helyben toporgásból, ha szeretne kilépni egy kapcsolatból, ha szeretne újra hinni önmagában, ha mindig fáradt és rosszkedvű, ha már nem tud örülni a dolgoknak, ha kicsúszott a lába alól a talaj, ha pánikbeteg... és még sorolhatnám...
Hívjon bátran, egy kis beszélgetés egy virágkeverék, s megoldódnak a dolgai ! :-)

2017. július 24., hétfő 17:10

Betegségek gyógyítása virágterápiával


Minden másnál több betegséget civilizációnk nagy gyengeségei okoznak, a mohóság és a bálványimádás.
A betegséget hibajavító célzattal kapjuk.
Mi magunk mérjük önmagunkra, rossz cselekedeteink és gondolataink miatt.
Ha képesek lennénk kijavítani hibáinkat és harmóniában élni az isteni tervvel, akkor a betegség soha nem támadhatna meg minket.
A mi civilizációnkban a mohóság mindent háttérbe szorít.
Vágy a gazdagság, rang, pozíció, világi hírnév, kényelem és közkedveltség iránt.
Mind közül legrosszabb a mások birtoklására irányuló mohóság.
A szabadság megtanulása az élet talán legnagyobb leckéje.
Szabaddá válni az élethelyzetektől, a környezettől, más emberektől, és legfőképpen önmagunktól, hiszen amíg mi magunk nem vagyunk szabadok, addig képtelenek vagyunk a valódi önzetlenségre és embertársaink szolgálatára.

2017. július 24., hétfő 17:10

Virágeszenciák


A virágeszenciák nagyon jótékony hatásúak a betegségek megelőzésében, illetve a psziché egyensúlyának helyreállításában, még mielőtt a rombolás fizikai tüneteket okozhatna.
Egy átmeneti lelki állapot is legyengítheti úgy a testet, hogy a környezetben állandóan jelenlévő betegségerőkre fogékonnyá váljon.
A vírusfertőzések például csak akkor hatalmasodnak el a szervezetben, ha annak saját védelmi rendszere meggyengült.
Amikor határozatlanná válunk ( Egynyári szikárka) vagy nem döntöttük el, mit kezdjünk az életünkkel ( Rozsnok) , ki vagyunk téve annak, hogy időről időre, mint a legtöbb ember, földi betegségektől szenvedjünk.

2017. július 24., hétfő 17:09

Virágeszeciák hatásai


Bár a Bach Virágterápiás virágeszenciák hatása teljesen pozitív, mégis nehéz pontosan előjelezni hatásuk lefolyását.
Sok esetben a páciensek sem éreznek azonnali változást, máskor meg hirtelen javulás, feszültségcsökkenés, a tünetektől való megkönnyebbülés kíséri a gyógyírek alkalmazását.
Esetenként a páciens hirtelen szembesül valós személyiségével, mely drámai konfrontáció lehet.
A lelkiállapot nem jellemezhető mennyiségileg, csak a minőség változásában gondolkodhatunk, ezért nehéz az eredmény határozott előrejelzése.
Ahogy egyre jobban szembenézünk helyzetünk realitásával, előfordulhat, hogy új konfliktus keletkezik..

Ezért rendkívül fontos, hogy szakképzett Bach virágterapeuta segítségét vegyük igénybe!

2017. július 24., hétfő 17:09

A depresszió

 

Mai témám a depresszió. Sajnos nagyon sok embert érint kisebb nagyobb mértékben, ugyanakkor kevesen vallják be, hogy depresszióban szenvednének. A depresszió kialakulásáért egyaránt felelős lehet a test rendellenes működése, illetve külső behatás is. Például hosszan tartó betegség, gyász, nagy csalódás, válás, szakítás. A depresszió tünetei, az önbizalomhiány, rossz hangulat, kedvtelenség, testtömeg változás, étvágytalanság, fáradtság, alvászavarok, halállal kapcsolatos gondolatok. A depressziós ember szorongást, ürességet, sötétséget, kétségbeesést, kilátástalanságot érez belül. Természetesen ez a betegség lehet átmeneti is, komolyan foglalkozni akkor érdemes vele, ha a fentebb említett jelek már hetek óta mutatkoznak, illetve nincs komoly alapjuk.
A depressziót régebben is gyógyították természetes úton gyógynövényekkel, ugyanakkor ma már inkább a gyógyszeres kezelést alkalmaznak. Pedig a Bach-Virágterápiával természetes úton segíthetek.
A vadrózsa eszencia, és a szelíd gesztenye eszencia is tökéletesen alkalmas a depresszió tüneteinek enyhítésére, illetve megszüntetésre, illetve foglalkozunk a kiváltó okokkal is.

Ha úgy érzi depressziós, és nem természetes úton, növényekkel gyógyulna, keressen fel, és meggyógyítom.

A depresszióról további információkat talál itt.
 

2017. július 24., hétfő 17:08

Depresszív állapot


Jól ismerjük a melankólia és a szomorúság érzését, mely olyan váratlanul tör ránk, mint egy fekete zivatarfelhő, mely elsötétíti a derült nyári eget.
Hirtelen egy fáradt, kedvetlen ember lesz belőlünk, aki legszívesebben a sarokban ül, és apatikusan csak maga elé mered.
Látható ok nélkül szomorúnak és levertnek érezzük magunkat, és már a legkisebb alkalomra is siránkozni kezdünk.
A világ számunkra minden színét elvesztette, minden értelmetlennek tűnik.


Ez a depresszív állapot többnyire pár nap után elmúlik, ugyanolyan gyorsan, mint ahogy jött.
Néha azonban hetekig, hónapokig, vagy akár évekig tart.
Sok nő többé-kevésbé erős depresszióban szenved a menstruáció előtti napokon és a változókorban, tehát akkor, amikor instabil a hormonális egyensúly.
Ám ettől teljesen függetlenül is jelentkezhet a depresszív hangulat, sokszor reakcióként egy fájdalmas tapasztalatra, vagy egy szeretett lény elvesztésére.
Ez természetesen a férfiakat is érinti, őket is kínozza enyhébb-súlyosabb depresszió...

Amennyiben felismeri a depresszió tüneteit magán, és természetes gyógymóddal gyógyulna, keressen fel, és a Bach Virágterápiával segítek.

2017. július 24., hétfő 17:08

Virágcseppekkel a harmóniáért


A virágcseppek alkalmasak az aktuális krízishelyzet harmonizálására, a jellemgyengeségek harmonizálására, vagy az akut és krónikus betegségek kísérő kezelésére.
Az orvoslás úgy történik, h egy beszélgetés végén kiválasztom a megfelelő virágokat, melyekből összeállítok egy keveréket.
Egy jól megválasztott keverék az első bevételkor felvillanyoz.
A virágok harmonizáló impulzusokat indítanak el.
Aktuális válsághelyzet esetén az érzelmi zűrzavar feloldódik.
Krónikus válság esetén előbb pozitív élmény éri a pácienst, majd újra romlik a közérzete, aztán megint javul.
Ez utóbbi abban az esetben is megfigyelhető, ha a lelki válság fizikai panaszokkal is társul.


Minden ember arra vágyik, hogy harmóniában éljen. Ha a személyiség a lélekkel összhangban cselekedne, úgy az ember teljes harmóniában élne. Ott, ahol nincs meg ez az összhang, zavar, súrlódás,energiaveszteség uralkodik. Ez eleinte negatív lelkiállapotként, később betegségekre való hajlamban, majd a megbetegedésben mutatkozik meg.
Bizonyos magasabb rendbe tartozó , vadon növő virágok, bokrok és fák magas frekvenciájuk révén rendelkeznek azzal az erővel, h növeljék emberi rezgéseinket.
A szép zenéhez hasonlóan képesek egész személyiségünket felemelni és közelebb hozni minket lelkünkhöz.
Ezáltal békességgel ajándékoznak meg, és megszabadítanak a szenvedéseinktől.
Nem azzal gyógyítanak, hogy a betegséget közvetlenül megtámadják, hanem azzal, h felsőbb énünk harmonikus rezgésével árasztják el testünket.
Ezáltal a betegség elolvad, mint a hó a nap sugaraitól...

2017. július 24., hétfő 17:07

A Bach virágterápia lényege


A Bach-virágterápia nem kezeli sem a betegséget, sem a tüneteit.
Nincs olyan virágkivonat, amelyik a rákot, a cukorbajt, vagy bármely más testi betegséget kezelne, hanem a mögöttes negatív negatív érzelmi és tudatállapot testi mozgatóerőit veszi célba.
Olyan virágkivonatot választok , ami az adott negatív lelkiállapot kezelésére való, továbbá megszünteti a személyiség torzulásait.
A virágkivonatok kiválasztása előtt fel kell tennem sok-sok kérdést, hogy felismerjem a negatív érzelmeket, melyek betegségeket okoznak, ha nem lépünk közbe.
A betegségek ellen lehet ugyan a testet kezelni, de ha elmarad az érzelmi, a gondolkodásbeli és magatartásbeli váltás, akkor nem sok sikerrel, mert a betegség kiújul.
Elég csupán érintkezésbe kerülni betegséget kiváltó okokkal, negatív gondolatokkal, vagy viselkedésformákkal, máris megtörténik a baj.
Ilyenkor kell virágkivonatokat választani/ szedni.

Nebáncsvirág

2017. július 24., hétfő 17:07

Energetikai létezők


Lényegünk tekintetében inkább vagyunk energetikai létezők, mint egyszerű testi lények.
Ezt az elképzelést támasztják alá a rezgésekre alapozott gyógyászat tapasztalatai.
A sámánok , gyógyítók és hasonlók az ősi időkben titkos iskolákban sajátították el a tudományukat.
Az ösztönös készségek fejlesztésére a nehezen felfogható energiaszövedékek kezelése érdekében volt szükség.
Az energia ugyanis szinte észrevétlenül hatja át a testet, az elmét és a szellemet, ám mindenben jelen van.
Ugyancsak régi elképzelés, hogy a betegségek nem a testi síkon kezdődnek, hanem az energiák finom szövetében keletkeznek.
Elődeink jöttek rá, hogy a bánat, illetve a harmónia bármiféle megbomlása először az energiamezők szerkezetében okoz változásokat, lelki, illetve szellemi szinten.
A test kizárólag akkor válik sebezhetetlenné a betegségekkel szemben, ha visszaállítjuk a természetes összhangot.

2017. július 24., hétfő 17:06

A spirituális létezés


A spirituális létezés alatt test-lélek-szellem hármas egységét értjük.
Amikor a személyiségünk összhangban van a lelki céljainkkal, akkor harmóniában élünk önmagunkkal, és megtapasztaljuk az egész-séget.
Amikor más a helyzet, alacsonyabb szinten, a test szintjén az egyensúlyzavar előbb-utóbb feltör az anyagi világ szintjére, azaz megbetegszünk.
Ezért fontos a felismerés, hogy milyen óriási a tudat és a lélek hatalma.
Hitünk és gondolataink elképesztő mértékben hatnak a közérzetünkre energetikai értelemben.
Bach doktor erre a tényre alapozta gyógyítói rendszerét.
A virágterápia újrateremti a kibillent érzelmi és lelkiállapot eredeti , ép energiaszintjét, egyensúlyt hoz létre , helyreállítja ezt a többdimenziós rendszert.


Értem én, hogy a világ felgyorsult. Nem kell találkozni ismerősökkel, elég a facebook, nem kell beszélgetni a kollégánkkal, ott a skype.
A betegségek és a problémák viszont érdekes módon ugyanazok, mint száz évvel ezelőtt.
Lelki bajok, félelmek, türelmetlenség, aggódás, bőrproblémák, pánikbetegség... ( Persze ez csak töredéke a gondoknak )
Személy szerint igen nagy hiányosságnak tartom, hogy az emberek nem beszélgetnek egymással, hogy nem figyelnek a másikra. Nincs, aki meghallgasson, még ha nem is ad tanácsot. csak meghallgat.
Házasságban, kapcsolatban élnek emberek, s nem beszélgetnek.
Pszichológushoz sem járnak, mert nem telik rá, s eszem ágában sincs ítélkezni, hogy bezzeg pl cigire telik.
Aki gyászol, az sem kér segítséget, aki abortusz után van, akit elhagyott a párja, aki elveszítette a munkáját, az sem, mert ő nem beteg.
Igen, még nem, csak ha a lelki dolgokat nem dolgozza fel, akkor azok testi problémákat okoznak.
Kilenc éve, amikor megtanultam a virágterápiával gyógyítani, nagyon örültem, hogy végre egy módszer, ami nem gyógyszer, nem okoz függőséget.
Beszélgetek a pácienseimmel, MEGHALLGATOM őket, FIGYELEK rájuk.
Mert minden ember más, minden panasz más.
Mert az ember saját magán nem tud segíteni, hiszen elfogult.
Miért nem tudja a jós a saját jövőjét?
Az asztrológus a saját sorsát?...
Erre kiderül, hogy nem kell szakemberhez menni, de nem ám, az ember megcsinál egy tesztet, s a gép majd megmondja, mi a baja.
Eszméletlen, mintha a páciens is egy gép lenne, érzések és gondolatok nélkül.
Ismerik a mondást: Soha ne válaszolj, amikor mérges vagy.
Soha ne ígérj, amikor boldog vagy.
Soha ne dönts, amikor szomorú vagy.
Egy lelkiállapotomra vonatkozó tesztben elfogult vagyok, és az pillanatnyi.
Persze, ha nem szeretném megosztani az érzéseimet egy szakemberrel, vagy sajnálom rá az időt, és a pénzt, akkor szívem joga, hogy lerövidítsem ezt a folyamatot.
Nem, nem történik semmi baj, esetleg nem gyógyulok meg, vagy több ideig tart a gyógyulásom...
Csak könyörgök, ha ezt megjátssza valaki, akkor utána ne akarja a gépet velem ellenőriztetni.

Aki mégis úgy érzi, hogy szeretné, ha segítenék, ha meghallgatnám, ha kevernék neki egy cseppet, akkor keressen meg

2017. július 24., hétfő 17:05

Ember és a harmónia

 

Minden ember arra vágyik, hogy harmóniában éljen. Ha a személyiség a lélekkel összhangban cselekedne, úgy az ember teljes harmóniában élne. Ott, ahol nincs meg ez az összhang, zavar, súrlódás,energiaveszteség uralkodik. Ez eleinte negatív lelkiállapotként, később betegségekre való hajlamban, majd a megbetegedésben mutatkozik meg.
Bizonyos magasabb rendbe tartozó , vadon növő virágok, bokrok és fák
magas frekvenciájuk révén rendelkeznek azzal az erővel, h növeljék emberi rezgéseinket.
A szép zenéhez hasonlóan képesek egész személyiségünket felemelni és közelebb hozni minket lelkünkhöz.
Ezáltal békességgel ajándékoznak meg, és megszabadítanak a szenvedéseinktől.
Nem azzal gyógyítanak, hogy a betegséget közvetlenül megtámadják, hanem azzal, h felsőbb énünk harmonikus rezgésével árasztják el testünket.
Ezáltal a betegség elolvad, mint a hó a nap sugaraitól.

2017. július 24., hétfő 16:57

Fogyókúra másképp

Kevés divatosabb dolog van a fogyásnál. Persze a súlygyarapodásra van sok sok kifogásunk, ugyanakkor sokszor érdemes a dolgok mögé nézni. Nem lehet, hogy hízásunknak lelki okai vannak? A szomorú ember az esetek nagy részében nassol. Persze mikor van erre ideje az embernek, ha nem éjszaka. A fogyókúra nagy ellensége pedig magunkon kívül nem más, mint a csokoládé. Mi lenne, ha megfordítanánk a dolgokat? Keressük meg szomorúságunk okát! Ehhez pusztán pár beszélgetés kell, hogy összeállíthassam az önre szabott cseppeket.

Persze sokkal egyszerűbb lenne a Bach Virágcseppeket tesztet kitöltve összeállítani, de ne feledjük, sose leszünk önmagunkkal megfelelően kritikusok.

Ha mégis fogyókúrával kezdenénk, akkor weboldalak tömkelegének fogyási tippjeit találhatjuk a világhálón. Én a hogyanfogyjakle.hu-t ajánlanám ehhez, mert elég gyakran frissül új diétákkal, illetve mozgáshoz ötletekkel...

2017. július 24., hétfő 16:56

A betegségek okai

Dr Bach könyvében kifejtette, hogyan és miért betegszenek meg az emberek, s azt is, miként gyógyulhatnak meg.
Félreérthetetlenül tudatja velünk, hogy minden betegségnek jelentése van, s hogy üzenetüket megfejthetjük, ha végiggondoljuk életünket.
Az a legfontosabb, hogy ráleljünk igazi valónkra, és önmagunk legyünk, ne hagyjuk, hogy mások uralkodjanak sorsunk felett.
Hallgassunk szellemünk hívó szavára, és kövessük őt mindenáron.
Ha sikerül mindenkor a szívünkre hallgatni, nem tévedhetünk rossz útra.
Tehát a betegség akkor dönt le minket a lábunkról, ha nem hallgatunk szellemünk szavára, a lelkiismeretünkre, amely rávezetne minket életünk értelmének megtalálására.
Az eszenciák, melyeket felfedezett, tiszta gyógyerővel vannak megáldva, mely független a hittől.

2017. július 24., hétfő 16:49

A lélek egészségéről


"A lélek egészségének olyan örvényei ezek, mint a test elemi higiéniai szabályai. E törvényeket négy pontban foglaljuk össze:
1. A barátságtalan légkört árasztó embert taszító, láthatatlan örvény zárja körül.
2. A panaszkodó ember a legjobb szándékot is kimeríti. A panaszkodás vámpírizál, tehát ösztönösen elzárkóznak tőle.
3. A félelem és az elkeseredés betegséget okoz, és balsorsot idéz fel.
4. A sérelmeit, fájdalmát, rossz állapottá maró szavakkal megfogalmazó, elégedetlen, türelmetlen ember folytonosan ismételt, szuggesztív dühkitöréseivel saját helyzetét teszi elviselhetetlenné, s előbb-utóbb végzetes bajokat zúdít magára. Ezért:
Soha senkihez ne legyünk barátságtalanok, még gondolatban sem!
Ne panaszkodjunk!
Ne engedjük át magunkat az elkeseredésnek és félelmeinknek!
Kerüljük a gonosz, maró, elégedetlen gondolatokat és meghatározásokat!"
Szepes Mária