bach-virag-terapia.hu

Gyógyítás a Bach virágterápiával

Keresés

  • Megosztás

Mi is az a Bach virágterápia?

" Az első pszi­cho­szo­ma­ti­kai sza­bály az, hogy ha valaki nem akarja érezni az érzé­seit, akkor a tes­tét fogja érezni. Ha nem aka­rom érezni, hogy mér­ges vagyok, akkor valamim fájni fog. Ha nem aka­rom érezni, hogy szo­morú vagyok, ha nem aka­rok sírni, akkor valamim fájni fog vagy beteg leszek. Tehát ren­ge­teg beteg­ség és fáj­da­lom azért kelet­ke­zik, mert nem akar­juk érezni az érzé­se­in­ket. Ha van egy pont a pszi­chénk­ben, ahol valami baj van, akkor meg­bo­lon­dul­ha­tunk a testünk­ben vagy meg­bo­lon­dul­ha­tunk a lel­künk­ben. Nagyon sokan inkább a tes­tük­ben bolon­dul­nak meg, mint a lelkükben."

Feldmár And­rás


 

Dr Edward Bach munkája során azt próbálta megmutatni, mennyire szorosan összefügg az egészség és a betegség az egyén életmódjával.
Dr Bach szerint a növények segítik a a gyógyulást, mert maguk is a szellemi világ rezgéseit hordozzák.
Dr Bach rájött, hogy bizonyos növények képesek ellensúlyozni, vagy közömbösíteni az ember érzelmi problémáit: a nebáncsvirág segít a fájdalmak elengedésében, a bohócvirág a félelmeken való túllépésben, az egynyári szikárka a döntésképtelenség felszámolásában, a határozottság megtalálásában, a vadrózsa és szelíd gesztenye  depresszió ellen jelent megoldást.

 

Komoly eredményeket a virágterápiával elérni csak segítségével lehet. Bár kézenfekvő a lehetőség, hogy különböző virágterápiás  módszerekkel magunkat gyógyítsuk, sajnos az egonk megakadályoz benne, hogy objektív szemmel nézzük önmagunkat.

11 éve foglalkozom a virágterápiával, egy éven keresztül tanultam a módszert.
Azt, hogy kinek milyen növényre van szüksége, egy beszélgetéssel tudom megállapítani.Ezután készítek egy virágkeveréket, s ön a virágterápia segítségével elindulhat a gyógyulás útján!